Δερματοχειρουργική

Δερματοχειρουργική

papathemeli.gr

Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνονται βιοψίες δέρματος και παρακείμενων βλεννογόνων καθώς και χειρουργική αφαίρεση σπίλων και καρκινωμάτων του δέρματος με πλαστική χειρουργική αποκατάσταση. Επίσης στο ιατρείο διενεργούνται και λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι, στις οποίες περιλαμβάνονται η κρυοχειρουργική (κρυοθεραπεία), η ηλεκτροχειρουργική (διαθερμοπηξία) και το laser CO2. Οι βλάβες που αφαιρούνται με δερματοχειρουργική επέμβαση αποστέλλονται σε παθολογοανατομικό εργαστήριο για ιστοπαθολογική εξέταση.

Η αφαίρεση των βλαβών γίνεται πάντα βασιζόμενη στη σωστή δερματολογική διάγνωση (συχνά με ιστολογική επιβεβαίωση) και στην καλύτερη δυνατή αισθητική αποκατάσταση.

Όλες οι επεμβάσεις που διενεργούνται στο ιατρείο μας γίνονται σε τοπική αναισθησία.

δερματοχειρουργική
δερματοχειρουργική